Ruska 19

Det finsk-svenska militära samarbetet utvecklas ständigt. Under tiden 4 till 8 oktober i år har delar av flygflottiljerna i Skaraborg och Norrbotten, tillsammans med Luftstridsskolan, varit delaktiga i försvarsövningen Ruska 19 i Finland. De svenska enheterna har fått agera fiendestyrka eller varit underställda finskt luftförsvar.

Ruska 19 Air Operations

Övningen är Finlands största för flygvapnet under 2019 och har som syfte att förutom att utveckla flygvapnet också utbilda personal, värnpliktiga och reservister inom finskt luftförsvar, för att de ska kunna hantera de exceptionella förhållanden som råder.

Utav de 4500 som deltog i Ruska 19 var 2000 reservister. Samtliga enheter inom finska flygvapnet deltog och mer än 50 flygplan var involverade. Eftersom väderförhållandena i allmänhet är goda vid den här tiden på året slapp fordon, kanske med Snöblad ATV, störa övningarna med att behöva ploga landningsbanor.

Finskt-svenskt samarbete

Ruska 19 ingår i det finsk-svenska samarbetet gällande ländernas försvar. Åtta svenska JAS 39 Gripen jaktflygplan deltog i övningen tillsammans med Argus-kontroll och stridskommando. Finska och svenska flygstyrkor har sedan 2016 deltagit i luftoperationsövningar, där de fokuserat på varandras nationella försvar. Ruska 19 genomfördes på flygbaserna i Jyväskylä, Rovaniemi, Kuopio och Tammerfors. Tillfälliga baser etablerades också i Vaasa, Pori, Oulu, Kajaani, Joensuu och Hall. De svenska flygplanens bas var huvudsakligen Luleå i Sverige och Kuopio i Finland. Själva flygverksamheten riktades till Luleå i Sverige och Vaasa, Tammerfors, Jyväskylä, kuopio, Kajaani, Kuusamo och Rovaniemi i Finland. Utöver flygverksamhet tränades trupper även i stridsområden både i fordon och till fots i närhet till baserna.

Lång tradition

Redan 2014 skrev Finlands och Sveriges dåvarande försvarsministrar under ett dokument om fördjupat försvarsarbete. Detta försvarsarbete har hela tiden fortsatt att utvecklas, både på marken och i luften. Ruska 19 bidrar till att länderna kan träna på taktiskt uppträdande tillsammans under realistiska förhållanden. Trots att ländernas procedurer skiljer sig åt en aning är sättet att tänka och mentaliteten länderna emellan i stort likadana vilket gör att samarbetet är enkelt. Ett svenskt bidrag som uppskattas i Finland är ASC 890, ett radarspanings- och ledningsflygplan, då detta är något som det finska flygvapnet saknar.

Flygtekniker fördjupade samarbetet

Längre fram är målet att kunna ta emot, tanka och vända finska och svenska flygplan. Svenska flygtekniker har redan tidigare fått en kortare utbildning av personal från finska luftförsvaret, under överinseende av finsk pilot, så att de ska kunna göra just detta med ett finskt F-18 Hornet som landat på svensk bas. Samma utbildning påbörjades under Ruska 19 för delar av finsk underhållningspersonal. 40 flygtekniker fick genomgå ett teoretiskt pass för att sedan få en visning av JAS 39 Gripen. Utbildningen, under överinseende av svensk pilot, hann inte klargöras helt men kommer att finslipas under framtida övningar. Utöver nämnda gemensamma försvarsövningar deltog även en brand- och räddningsstyrka från F 21 i Sverige.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *