Flygvapnets behov av transportbilar

Det svenska Flygvapnet är en viktig del av försvaret och har till sin uppgift att skydda luftrummet från kränkningar och angrepp. För att det ska vara möjligt behövs framförallt olika typer av flygplan och helikoptrar, så att spaning och annat arbete kan ske i luften. Det inte lika många tänker på är behovet av transportbilar som också finns inom Flygvapnet.

Utveckling av speciella transportbilar

När det handlar om att utveckla flygplan för försvaret har Sverige under lång tid haft bra kompetens. Bland annat har Viggen utvecklats här och sålts vidare till andra länder. Både Volvo och Saab har varit skickliga på många sätt, men av någon anledning hade de svårt att utveckla transportbilar som fungerade bra för Flygvapnets behov. Från slutet av 1960-talet arbetade Volkswagen på problemet och hade som mål att göra en specialanpassad version av Volkswagen LT31. De utgick från folkabussen, som kallades T2, men mycket arbete fick göras innan de kunde presentera ett fordon som klarade att köra med riktigt tung last, vilket är nödvändigt inom Flygvapnet. 1975 kom Volkswagen LT, där LT stod för “Lasten Transporter”, ett fordon som levde upp till behoven.

Ett försvar i nuet

Sen dess har både transportbilar och andra fordon utvecklats. Idéerna om vad Flygvapnet kan och behöver användas till påverkas av vilken tid vi lever i. Under kalla kriget var bilden av omvärlden och eventuella hot annorlunda än hur hotbilden ser ut idag. De bombflygplan som Saab skapat är det idag få som tror att det finns någon större risk att de behöver användas i svenskt luftrum. Att det finns en beredskap är en annan sak, och möjligheten till export har länge varit en viktig del av den svenska utvecklingen av stridsplan. Hotet hänger inte direkt över oss. Däremot finns det andra uppgifter som Flygvapnet kan behöva utföra, som att transportera intensivvårdspatienter under en pågående pandemi.

Även om Flygvapnet hela tiden måste ha utrustning och fordon för att upprätthålla en grundläggande beredskap hur läget i världen än ser ut, så påverkas aktuella behov av vilka uppgifter som utförs. Det gör också att behovet av transportbilar kan variera. I en krigssituation måste det gå att snabbt förflytta tungt material landvägen, när behov av det uppkommer. I situationer där till exempel ambulanser med svårt sjuka patienter ska flyttas i försvarets plan blir behoven annorlunda. Den viktigaste transportbilen då är själva ambulansen, som Flygvapnet inte själva behöver stå för.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *