Grundutbildning vid luftstridsskolan i Uppsala

Varje år tas nya värnpliktiga rekryter in till luftstridsskolan i Uppsala, här kommer de att genomföra sin grundutbildning. Grundutbildningen består av en grundläggande militär utbildning som är likadan för alla befattningar, sedan inleds en befattningsutbildning där rekryterna får specialisera sig. De värnpliktiga soldaterna delas in i de olika befattningarna utifrån vad resultaten från mönstringens fysiska och mentala tester visar.

Här utbildas många säkerhetssoldater, en grupp som i sin tur består av flera olika befattningar. Exempelvis gruppbefälsutbildningen där rekryter tränas i ledarskap och taktik och där de får ansvaret över en liten grupp av sina jämnåriga. Eller fältarbetare som får bekanta sig med hur försvarets minor och sprängladdningar ska användas i strid samt taktiskt för att fördröja eller sabotera för fienden. På luftstridsskolan finns det även officersförberedande utbildningar där rekryterna förbereder sig för en fortsatt officersutbildning. Grundutbildningen är mellan fyra och elva månader lång, exakt hur lång beror på befattningen.

Grundutbildningen är bred och utbildningen kan se ut på många olika sätt och ske under alla timmar på dygnet. De rekryter som utbildas i mekanik skulle till exempel kunna få i uppdrag att laga en konstruktion med delar från ett civilt byggvaruhus som Byggmax, allt för att beredskapen ska vara den högsta möjliga inför en skarp konflikt.

Utbildningen är krävande både psykiskt och fysiskt och därför får rekryterna vissa förmåner. Rekryterna får ersättning på ca 4400 kr/mån, mat, husrum, kläder och i vissa befattningar kurser i att köra bil eller andra motorfordon.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *