Starta företag efter flygvapnet

Det är få som stannar i flygvapnet fram till pensionen. De flesta anställda inom flygvapnet slutar sina anställningar långt innan dess. En stor del av dessa väljer att bli anställda inom det privata näringslivet där personer som arbetat inom flygvapnet som regel är mycket attraktiva. Och detta är något som oftast avspeglas i form av en betydligt högre lön jämfört med flygvapnet. Det är emellertid inte alla som väljer en trygg anställning när de avslutar sin tid i flygvapnets tjänst. Vissa gör det för att de har en affärsidé som de vill förverkliga och därför startar ett eget företag. Tillhör du denna kategori följer här ett par enkla tips när du tar dina första steg som företagare.

Val av företagsform

Det är viktigt att du väljer rätt företagsform för ditt företagande. I princip kan du välja mellan att driva verksamheten som enskild näringsverksamhet eller i bolagsform där aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag är de vanligaste bolagsformerna. I de flesta fall är aktiebolag den bästa bolagsformen. Den ger dig och din privatekonomi ett bra skydd och det är en företagsform som är väl etablerad och relativt enkel att hantera administrativt.

Företagslån till aktiebolag

Har du lyckats lägga undan en större summa pengar under din anställning i flygvapnet kan du använda dessa för uppstarten av ditt aktiebolag. Har du inte tillräckligt med pengar kan du ansöka om “företagsfinansiering” som gör det möjligt att driva ditt företag till dess att det genererar tillräckligt med intäkter för att finansiera verksamheten. Ett företagslån till ett aktiebolag innebär att företaget tillförs pengar som du därefter kan använda i verksamheten för finansiering av allt från produktutveckling till betalning av löner.

Håll kontroll med hjälp av en budget

Att ditt aktiebolag beviljas ett företagslån innebär inte att du kan ta på dig spenderbyxorna. Du måste ha fullständig kontroll på ekonomin, såväl vad avser intäkter som utgifter. Ett bra sätt för att övervaka och följa upp företagets ekonomi är att du använder dig av en budget. Med hjälp av en grundläggande månadsbudget får du snabbt kontroll över verksamheten och du kan vidta åtgärder så snart du upptäcker att bolagets verksamhet avviker från budgeten. På så sätt behöver du inte vänta till dess att årsbokslutet är klart för att få en bild över företagets ekonomiska ställning.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *