Två historiska insatser

F 19 Finland

Under Finska Vinterkriget 1939 skänkte Sverige åtta plan till Finland – fem jaktplan, varav tre svensktillverkade J 6 Jaktfalken, samt tre spaningsflygplan. Regeringen gav dessutom tillstånd att bilda ett frivilligförband om cirka 240 personer. Förbandet fick benämningen 19. Flygflottiljen och trädde i tjänst strax efter jul 1939. F 19 hade som uppgift att genomföra spaningsuppdrag, anfalla ryska flygbaser och marktrupper, samt försvara städerna Uleåborg, Kemi och Torneå ifall resurser fanns.

I januari 1940 kunde Sverige ställa ytterligare flygplan, fem stycken störtbombare och tolv jaktflygplan, till förbandets förfogande. Under de två månader förbandet befann sig i Finlands tjänst omintetgjorde de tolv ryska flygplan och fick själva sex flygplan förstörda. Tre av de svenska piloterna stupade. Sverige hade planer på att skicka ännu fler bombplan, men innan de kom iväg var Vinterkriget över.

F 22 Kongo

Sverige bistod FN:s insats under Kongokrisen med att skicka jakt- och spaningsflyg till 22 U.N. Fighter Squadron i kongolesiska Luluabourg. Uppgifterna bestod i att ge markunderstöd till FN-trupperna i området, patrullera gränsen mot Katanga och utföra raketanfall mot städer. Planen som användes var svensktillverkade J 29 Tunnan och spaningsversionen av densamma. Trots bristfälliga kartor, knapphändig väderlekstjänst och ont om landningsbanor lyckades piloter och mekaniker utföra sina uppdrag med få missöden.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *