Skolflyg

Förr skulle alla piloter utbildas på propellerflygplan innan de släpptes upp i jetplan, och sedan 1972 var det Sk 61, civilt känt som Scottish Aviation Bulldog, som användes för det ändamålet. Numer får blivande stridspiloter direkt sätta sig i ett jetplan, nämligen Sk 60/Saab 105. Det är ett dubbelmotorigt jetplan med karaktäristiskt överliggande vinge, där pilot och elev sitter bredvid varandra.

Planet har använts i skolsyfte sedan 1960-talet, och har med tiden utrustats med allt starkare motorer och bättre vapensystem. Det finns en fyrsitsig version för persontransport och en med förlängd nos med plats för kamera för fotograferingsuppdrag.

Planet används också av flygvapnets uppvisningsgrupp Team 60, som ligger under Flygskolan. Även Sk 61 användes en period av en uppvisningsgrupp, men efter ett haveri där en av piloterna omkom upphörde gruppen.

Medan JA 37 Viggen fortfarande var i tjänst användes en tvåsitsig skolversion av planet för utbildning. Där var lärarens stol placerad strax bakom elevens. När systemet ersattes av JAS 39 Gripen fanns även denna i tvåsitsigt utförande, och kallades då JAS 39 B. Den versionen utvecklades dock endast för försäljning till andra länder som köpte systemet och användes inte av det svenska flygvapnet. Istället utbildas blivande Gripen-piloter i simulator.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *