Kvinnor i Flygvapnet

Kvinnor har deltagit i krig i alla tider, som stridande soldater, som frivilliga, eller som civil personal. Däremot har de inte alltid tillåtits vara en del av försvarsmakten på samma villkor som män.

1901 infördes allmän värnplikt för män i Sverige, medan det för kvinnor inte var tillåtet att göra värnplikt alls. Militära yrken var fram till 1945 helt stängda för kvinnor. Även efter att vissa av dem öppnats så kvarstod kravet på att ha genomfört värnplikt för att få ta tjänst inom försvaret.

Alternativet var att engagera sig i frivilligverksamhet. I början av fyrtiotalet ökade behovet av luftbevakning, och eftersom det inte kunde tillgodoses med försvarets egna styrkor påbörjades rekryteringen av frivilliga luftbevakare. Även kvinnor tilläts söka och dessutom bära vapen i tjänsten, något som inte förekommit tidigare.

1962 sökte Inger-Lena Hultberg som första kvinna till flygingenjörsutbildningen. Flygvapnet konstruerade efter många turer tjänsten “extra flygingenjörsaspirant” för att kunna anta henne trots att systemet inte tillät kvinnliga sökande. Först 1978 tog riksdagen beslut om att kvinnor skulle kunna göra värnplikten och anställas inom det militära, med villkoret att de utbildade sig till officerare. Två år senare ryckte de första kvinnorna in på F16 i Uppsala.

1989 öppnades de sista militära yrkena för kvinnor – stridspilot och ubåtssoldat. Officerskravet för kvinnor som gjort värnplikten avskaffades 1994.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *