Flygförband

Flygvapnet är indelat i flera olika krigsförband, där ett förband kan bestå av från ett tiotal personer upp till flera tusen i en militär enhet med ett specifikt uppdrag. Flygförbanden ägnar sig åt verksamhet och uppdrag som sträcker sig från luftstrid och beskjutning av mål på marken såväl som i luften och i vatten, till spaning och räddningsinsatser i såväl krigstid som fredstid.

Stridsflygförbanden innefattar de flygdivisioner vars huvudsakliga uppgift är strid. Det kan röra sig om jaktflyg där målet är att avvisa eller i värsta fall bekämpa fientliga plan i luften, både över mark och hav, eller attackflyg som slår ut strategiska mål på marken eller i vatten med bomber eller robotar. Dessa förband utför även en del spaningsuppgifter.

Transportflygförbanden sköter transport av personal och materiel vid övningar, och deras uppgift är förstås att göra detsamma i strid. I fredstid används de också både nationellt och internationellt i räddningsinsatser och andra typer av katastrofhjälp.

Signalspaningsflygförbanden har som uppgift är att samla information genom att snappa upp signaler från radar eller navigeringsutrustning och elektroniska vapensystem.

Radarflygförbanden består av flygplan som i princip är flygande radarantenner. De kan upptäcka både större objekt som flygplan och fartyg, men också mindre och mer svårupptäckta mål som helikoptrar och kryssningsrobotar. De vidarebefordrar informationen till stridsflyg och ledningscentraler.

Helikopterförbanden har sina främsta uppgifter inom räddning och personalförflyttning. En del är specialutrustade för insatser till sjöss, både för att rädda människor i nöd och att borda fartyg, medan andra är utrustade med spaningssystem för att kunna bistå vid till exempel ubåtsjakt.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *