Bas- och ledningsförband

För att flygplan och helikoptrar ska klara av att utföra sina uppgifter krävs en väl fungerande markservice. Basförbandens arbete inbegriper vitt skilda saker, från matlagning och sjukvård till snöröjning och områdesbevakning. Men allt som sker på marken har i slutändan ett och samma syfte: att hålla flygplanen i luften.

Bland basförbanden finns flera sorters styrkor. R3-soldaterna, där R3 står för räddning, röjning och reparation, sköter flygbasens räddningstjänst och flygfältstjänst. De utför räddningsinsatser vid bränder, och vid olyckor med flygplan såväl som fordon. De ser också till att hålla landningsbanor och vägar hela och fria från snö och skräp. Flygbassäkerhetssoldaterna skyddar basen från angrepp utifrån. Mekaniker och tekniker av olika slag underhåller, reparerar, lastar, lossar och tankar flygplan och fordon.

De olika ledningsförbanden ansvarar för kommunikationen och stridsledningen på flygbasen. Ett stridsflygplan har visserligen många instrument som förser piloten med information, men det krävs ett bra stöd från marken för att uppnå bra resultat. Sambandssoldaterna bygger upp och underhåller master och ledningsnät för radio, IT och telekom. Enheterna för luftbevakning och stridsledning håller koll på aktiviteten i luften och dirigerar flygtrafiken i området. De kommunicerar med piloterna och leder dem i strid med hjälp av den information de får från sina övervakningssystem, spaningsflyg, underrättelsetjänst och liknande.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *